Tunneilmaston johtaminen ja kohtaamistaidot

Työn murros on synnyttänyt merkittävän tarpeen uudenlaisen osaamisen kehittämiselle. Automatisoitu toimintaympäristö uudistaa ihmisen työn tekemisen tapoja merkittävästi nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi organisaatioiden uudistuminen itse- ja yhdessä ohjautuviksi nostavat ihmisen kohtaamisen taidot, tunnetaidot keskiöön, kyvyn luoda nopeasti luottamukselliset suhteet ja ratkoa konflikteja taitavasti.

Kohtaamistaidot, tunnetaidot sekä tunneilmaston johtaminen ovat monissa tutkimuksissa nostettu yksilöiden ja johtajien tärkeimmiksi työelämän taidoiksi tulevaisuudessa.

 

Ota yhteyttä

 

Tunneilmaston johtamisella on väliä

Paitsi inhimillisellä tasolla, myös liiketoiminnan tuloksen ja tuottavuuden näkökulmasta.

Ihmisten kokemat tunteet vaikuttavat monin tavoin heidän suorituskykyynsä työssä: energiatasoon, päätöksentekoon, vuorovaikutukseen, sitoutumiseen, palautumiseen ja motivaatioon. Tunneilmaston johtamisella onkin merkittävä vaikutus organisaation menestykseen niin inhimillisellä tasolla kuin liiketoiminnan tuloksen ja tuottavuuden näkökulmasta.

 

Neljä faktaa tunneilmaston johtamisesta ja kohtaamistaitojen merkityksestä:

  1. Tunneilmastolla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin sekä organisaation menestykseen, tutkimusten mukaan jopa 20-30%:n vaikutus liiketulokseen ja tuottavuuteen
  2. Myönteinen tunneilmasto vahvistaa henkilöstön luovuutta, sitoutumista ja päätöksentekoa. Lisäksi myötätuntoisuus ja palvelualttius kehittyvät tunnetaitojen kehittämisen myötä.
  3. Organisaatioiden itse- ja yhdessäohjautuvuus mahdollistuu tunnetaitoisen työyhteisön avulla.
  4. On myös tutkitusti todettu, että jos tunneilmastoa ei aktiivisesti johdeta, sillä on taipumus kehittyä negatiiviseen suuntaan. (Rantanen, J., Leppänen, I., Kankaanpää, H. (2020): Johda tunneilmastoa)

Mitä tunnetaitojen kehittäminen tarkoittaa?

Me autamme tunnetaitojen kehittämisessä sekä työyhteisöjä että johtoa ja esimiehiä.

Tunnetaitovalmennuksessamme tutkitaan yhdessä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja organisaatiossa syntyneitä narratiiveja. Nämä ovat sitä sosiaalista todellisuutta, jota ihmiset hengittävät, jossa päivittäin elävät ja jotka muokkaavat heidän havaintojaan ja kokemustaan tunneilmastosta. Näihin saattaa liittyä jumeja ja toimimattomuuksia, joita on lähdettävä muuttamaan.

  • Harjoittelemme konkreettisin esimerkein puheeksiottamista ja konflktien selvittämistä.
  • Harjoittelemme vahvistamaan positiivisia tunteita sekä tutkimaan negatiivisia tunteita ja sitä, mistä ne kertovat.
  • Opimme yhdessä tunnistamaan ja nimeämään tunteita.
  • Tunteiden hyväntahtoisen tutkiskelun kautta opettelemme puhumaan tunteista ja tätä kautta laajentamaan ymmärrystä jokaisen kokemasta sosiaalisesta todellisuudesta työyhteisössä.
  • Erityisesti opimme ymmärtämään tunteiden yhteyden työssä suoriutumiseen, koettuun energiatasoon, motivaatioon ja sitoutumiseen.

Samanaikainen tunnetaitojen valmentaminen organisaation jäsenille mahdollistaa kestävän ja yhteisohjautuvasti tapahtuvan tunneilmaston uudistumisen.

extraimage

Heltti kumppanina

Tunnetaidot ovat ihmisten ydintä, samalla kuitenkin monesti alikehittynyt taito. Nykyisessä työelämässä tunnetaidot ovat jääneet rationaalisuuden ja loogisen päättelykyvyn arvostuksen varjoon. Silti kaikki mitä teemme yksilöinä ja ryhmänä, perustuu tunteille, tunteiden ymmärtämiselle ja tunteiden johtamiselle.

Asiantuntijamme ovat organisaatioiden, ihmisen mielen mekanismien ja systeemisyyden asiantuntijoita. Asiantuntijoillamme ovat kokeneita henkilöstön ja liiketoiminnan johtajia, joilla on monipuolinen ja syvä organisaatiopsykologian ymmärrys ja koulutus.

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 700 yritystä valtakunnallisesti

”Over 100 Citec leaders and project managers attended the training. Our VP level atendance had a big impact. Authentic opening words by top management and their participation in training and dialogue was valued. Participants have been conducting their micro actions, and a small movement has started. Overall awareness of people aspect has increased – a great addition to our strong financial mindset.”

– Laura Kauppinen, Chief Development Officer, Citec

     
    
         


Ota yhteyttä

Laita viestiä lomakkeella tai ota yhteyttä suoraan Siniin.

”Heltti on moderni, digitaalinen, vahvasti ennakoiva ja luotettava kumppani. Varaa aika ja katsotaan miten voimme olla avuksi!”

Sini Lindholm | LinkedIn
sini.lindholm@heltti.fi
040 730 4909

Varaa 20 minuutin juttuhetki Sinin kanssa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.