Ajatustyöhön erikoistunut työterveys

Työterveys, joka tukee ihmisiä ja yrityksen nopeaa kasvua

Gapps

“Ilman työntekijöitämme emme voisi tehdä mitään, joten haluamme heidän voivan hyvin ja olevan työkykyisiä. Pelkkä lakisääteinen työterveys ei meille riitä. Halusimme laajat työterveyspalvelut kumppanilta, joka keskittyy tietotyöläisten tarpeisiin ja joka auttaa myös ennaltaehkäisevästi, ei vasta kun ollaan jo sairaita”, näin näkee työterveyden roolin 30 työntekijän Gappsin toimitusjohtaja Kasper Pöyry

Miksi Gapps valitsi Heltin työterveyden? Ajatustyöläisistä koostuvan yrityksen HR- ja yrityskulttuuriasioista vastaavan Nina Uhleniuksen mielestä moni työterveyden palveluntarjoaja toimii edelleen vanhalla reseptillä ja Gapps halusi asiaan muutosta. Hän etsi työterveyden kumppaniksi yritystä, joka hoitaa flunssat ja muut sairaudenhoidolliset asiat sutjakasti ja helposti, mutta jolta saa myös laajemmin apua ja tukea henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämiseen.

“Olemme kokeilleet monenlaisia toimijoita ja isoin kompastuskivi on ollut se, että palveluntarjoajat eivät ymmärrä meidänlaisen ajatustyöläisistä koostuvan yrityksen tarpeita ja tapaa olla työnantaja. Yhteistyö oli etäistä, lakisääteistä ja kaipasin muutakin kuin vuosittaisen Kela-raportin”, Uhlenius kuvaa aiempia kokemuksiaan. Ratkaisu löytyikin läheltä eli omasta asiakaskunnasta. Ajatustyöläisiin erikoistunut Heltti on ollut Gappsin asiakas Heltin perustamisesta lähtien, joten nyt apu on molemminpuolista.

”Heltti ymmärtää mistä meidän kulttuurissamme ja liiketoiminnassamme on kyse. Me saamme Heltistä työterveyden lisäksi sparrausta, tietoa ja apua kokonaisvaltaisesti – myös johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen.”

Gappsin ja Heltin yhteistyö

Välittämistä lakisääteistä työterveyttä pidemmälle

10-vuotias Gapps tehostaa yritysten työtapoja ja rakentaa digitaalisia ratkaisuja Google Cloud -teknologioiden avulla. Gappsilla on vahva asiantuntijakulttuuri, jossa annetaan vapautta ja vastuuta päättää omasta työstään ja organisoida sitä. Itseohjautuvuus on päivän sana. Vaikka Gapps tuottaa digitaalisia ratkaisuja, ihmisten asiantuntijuus on se, mikä tekee Gappsin liiketoiminnasta mahdollista. Heidän hyvinvoinnistaan halutaankin pitää hyvää huolta.

Gappsin yrityskulttuuri perustuu välittämiseen. Kollegoista ja heidän hyvinvoinnista ollaan aidosti kiinnostuneita, ei vain työn suorittamisen tasosta. Kun välitetään ihmisistä ihmisinä, sen päälle on helpompi rakentaa.

“Olemme perhemäinen työyhteisö. Vaikka perheet voivat olla joskus kaavoihin kangistuneita, tässä perheessä on aina intoa ja halua oppia uutta. Kokeilemme mielellämme uusia asioita ja haluamme ravistella perinteistä it-alaa inhimillisyyden kautta. Heltti tuntuu siksikin hyvältä matchiltä, että he ravistelevat perinteistä työterveysalaa samalla tavalla”, Pöyry kertoo.

Gappsin ja Heltin yhteistyötä kuvaavat parhaimmin

Syvällinen ja proaktiivinen kumppanuus
Keskitetty ja selkeä tukiverkko johdolle, HR:lle ja työntekijöille
Vahva työykyvyn johtamisen yhteistyö

Millaista on Hellonin ja Heltin yhteistyö arjessa?

Psykologin apu on Gappsilla peruskauraa

Ajatustyöläisen tärkein työväline on hänen päänsä. Työergonomian ja fyysisen hyvinvoinnin pitää toki olla terveellä pohjalla, mutta yhtä tärkeää on niin kutsuttu aivoergonomia eli mielen hyvinvointi. Tämän päivän työelämässä on todennäköisempää joutua sairaslomalle mielenterveyssyistä kuin vaikkapa liikunta- ja tukielinsairauden vuoksi. Henkiseen puoleen pitää siis olla apua saatavilla.

Gappsin toimitusjohtaja Kasper Pöyry haluaa normalisoida työpsykologilla käymistä ja kannustaa esimerkillään muitakin gappsilaisia.

“Olen itsekin käynyt työterveyspsykologilla ja saanut siitä hyötyä. Haluan omalla esimerkilläni madaltaa aiheeseen liittyvää stigmaa. Toivon, että viime aikoina virinnyt keskustelu terapiasta lisäisi avoimuutta aiheesta. Pitäisi olla peruskauraa käydä juttelemassa psykologin kanssa, varsinkin kun tekee ajatustyötä. Henkinen hyvinvointi vaikuttaa kaikkeen.”

extraimage
extraimage

Työterveys, joka on läsnä jokaisen Gappsilaisen arjessa

Perinteisesti työterveyteen ollaan yhteydessä, kun pää on kainalossa. Työterveys on siksi koettu monissa yrityksissä negatiiviseksi asiaksi, pakkopullaksi, joka pitää lakisääteisesti hoitaa. “Usein ajatellaan, että sitä parempi, mitä vähemmän porukka käy työterveydessä. Ikään kuin sitten oltaisiin terveempiä. Itse olen päinvastaista mieltä. Mitä enemmän gappsilaiset hyödyntävät Heltin palveluita ennaltaehkäisevästi, sitä parempi,” summaa Gappsin toimitusjohtaja Kasper Pöyry.

“Työntekijöille on ollut mukava yllätys, että työterveys on aiempaa enemmän arjessa läsnä. Paikan päällä Heltin pitämä kick-off loi hyvän pohjan yhteistyölle ja teki selväksi, että Heltti on meidänhenkinen helposti lähestyttävä kumppani. Yhteyden Helttiin saa helposti monella tapaa niin livenä kuin etänä, eikä kenenkään tarvitse miettiä, miten olen yhteydessä ja saanko ylipäänsä olla yhteydessä”, Uhlenius kertoo.

Mitä sitten kun pitää kirjaimellisesti "mennä lääkäriin"?

Gappsille on tärkeää, että yhteistyö työterveyden kanssa on aktiivista ja läpinäkyvää. Nina Uhlenius ja Kasper Pöyry näkevät helppolukuisen dashboardin avulla, missä Heltti-yhteistyössä mennään ja lukuja käydään kuukausittain läpi. Lisäksi hyvinvointimittausten ja -kyselyiden avulla pysytään kartalla siitä, miten firmassa voidaan ja jos jokin on firmatasolla punaisella, siihen tartutaan Heltissä nopeasti.

“Joku saattaisi ajatella, että vähentyneet sairauspoissaolot ovat hyvä mittari työterveysyhteistyölle. Itse en välttämättä koe näin. Jos on kipeä, on toivottavaakin, että oikeasti sairastaa, eikä tee töitä. Asiantuntijatyössä laitetaan helposti työ oman jaksamisen edelle. Näin työnantajan näkökulmasta joskus vähempikin riittäisi”, Pöyry sanoo.

“Koska olen Gappsissa ainoa HR-ihminen, on todella antoisaa saada Heltin ammattilaisilta sparrausta työhöni ja Gappsin johtamisen kehittämiseen. Olen myös kiitollinen siitä, että Heltti perehdytti alussa työntekijät siihen, miten Heltin työterveys toimii ja mitä siihen kuuluu, eikä se jäänyt minun vastuulle kaiken muun lisäksi. Myös Heltin esimiesvalmennukset on koettu todella hyödyllisiksi. Kun gappsilaiset onnistuvat, minä olen onnistunut”, Uhlenius kuvaa rooliaan.

extraimage
extraimage

Heltti osana Hellonin HR:ää

Yhteistyö Heltin ja Hellonin välillä on tiivistä. Helttiäiset tuntevat Hellonin organisaation ja sen ihmiset, luovien tekijöiden tavat tehdä töitä sekä firman vahvuudet ja ydinhaasteet. Koko firman tasoisesta datasta nähdään hyvin missä hyvinvoinnissa mennään, mutta Karoliina Lehtosen mukaan homman ydin on siinä, että kun organisaatio on tuttu, Heltissä pystytään katsomaan myös lukujen taakse. 

“Voin hyvin soittaa työterveyshoitajallemme Heltissä käyden läpi organisaation tilannetta ja hän tietää, mistä puhun. Saan myös henkilökohtaista sparria kokeneelta Heltin työterveyspsykologilta omaan työhöni. Olen äärimmäisen tyytyväinen Heltin ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä oman työni coachaukseen ja uskon, että yhteistyössä auttaa juuri se, että he tuntevat meidät ja osaavat kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota jo hyvissä ajoin. Olen tottunut aiemmin siihen, että työterveys on vain etäinen yhteistyökumppani, jonka kanssa ei ole aitoa vuorovaikutusta.”

Ajatuksia Hellonin operatiiviselta johtajalta ja HR-vastaavalta

Miksi Heltin malli toimii ajatustyöpaikalla?

Gappsissakin on huomattu, että työn imu saattaa olla niin kova kunnianhimoisille asiantuntijatyötä tekeville, että oma jaksaminen jää joskus huonolle huomiolle.

Gapps ei ole perinteinen it-kooditalo, sillä työntekijöissä on insinöörien lisäksi muun muassa humanisteja, kauppatieteilijöitä ja opettajia ja jopa elintarviketiedetaustaa. “Meillä ei ole pelkästään it-niiloja, mutta kaikkia yhdistää kyllä se, että olemme oman elämämme it-nörttejä. Kaikki ovat kiinnostuneita teknologiasta ja erityisesti siitä, miten sillä voidaan helpottaa elämää”, Uhlenius kuvaa sekalaista seurakuntaa.

”Meidänlaiselle kasvuyritykselle ei riitä pelkkä lakisääteinen työterveys tai etäinen kumppanuus. Halusimme laajat työterveyspalvelut kumppanilta, joka keskittyy tietotyöläisten tarpeisiin ja joka auttaa myös ennaltaehkäisevästi, ei vasta kun ollaan jo sairaita. Lisäksi halusimme kumppanin, joka tukee meitä myös johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä ja jolla on erikoisosaamista mielen hyvinvoinnin tukemiseen,” kertoo Uhlenius.

Oletko jo tutustunut työterveyden ja sairauskuluvakuutuksen yhdistelmän hyötyihin?

Hellonissa ei edes mietitty, että kaikki työterveyden palvelut olisi hankittu yhdeltä toimijalta tai että käytössä olisi pelkästään sairauskuluvakutuus.  Hellonin operatiivinen johtaja uskoo lisäksi, että ilman Helttiä hoito painottuisi pelkkään sairaanhoitoon, ei ennaltaehkäisyyn. Lisäksi mentaalipuoli jäisi varmasti pienemmälle huomiolle, kun vastuu jäisi isommin työntekijän kontolle. 

“Pelkään, että pelkkä vakuutus aiheuttaisi vain melkoisen lähetesekamelskan ja kun työntekijät kävisivät missä milloinkin, kellään ei olisi kokonaiskuvaa ihmisten hyvinvoinnista. Heltti on tässä se kokoava voima ja kuten aiemmin sanoin, he ovat hyvin kartalla siitä, mitä hellonilaiset tarvitsevat, ja tuntevat ajatustyöläisten maailman. Lisäksi heidän kiinteähintaisen kuukausimaksunsa ansiosta heillä on insentiivi pitää meidät terveenä,” Hellonin operatiivinen johtaja ja HR-vastuussa oleva Karoliina Lehtonen kertoo ja kuvaa syitä Heltti + sairauskuluvakuutus -komboon. 

“Uskon, että ilman tällaista yhteistyötä sairauspoissaolot olisivat meillä isommat. Olen varma, että toisenlaisella mallilla tilanne olisi eri”

Gappsin HR- ja yrityskulttuuriasioista vastaava Nina Uhlenius

Voisimmeko auttaa sinunkin työpaikkaasi voimaan paremmin?

Laitat meille viestiä tai ole suoraan yhteydessä Kimmoon.

”Heltti on moderni, digitaalinen, vahvasti ennakoiva ja luotettava kumppani. Varaa aika ja katsotaan miten voimme olla avuksi!”

Kimmo Laine | LinkedIn
kimmo.laine@heltti.fi
050 410 0908

Varaa aika

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.